Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

[Yrityksen nimi]
[Yrityksen osoite]
[Yrityksen puhelinnumero]
[Yrityksen sähköpostiosoite]
[Yrityksen y-tunnus]

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja [Yrityksen nimi] Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa [XX] vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on [XX] €.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle [XX] vrk, mutta vähintään [XX] vrk, peritään [XX]% kohteen vuokrahinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle [XX] vrk, peritään koko vuokrahinta.

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään [XX] vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Siirtopalkkio on [XX] eur (sis. alv.)

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään [XX] euroa.

 • Kauppiaalla on oikeus periä vähintään [XX] eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Kauppias kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö [XX] eur/h, matkakulut [XX] eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Lemmikkieläimet

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella.

  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.

  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Kauppiaan toimesta.

  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 

  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta [XX]% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.

 • 1. Yleiset ehdot

  Osallistuessasi Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut -ohjelmaan tai siihen liittyviin tuotteisiin tai palveluihin hyväksyt alla olevat ehdot. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluiden tarjoamat hinnat ja palvelut on kuvattu erikseen kunkin palvelun erikseen. Kaikissa palveluissamme käytetty kieli on Suomia tai Englanti.

  2. Varaus ja vahvistus

  Kun Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut on vahvistanut varauksesi, sopimus on virallinen Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluiden ja sinun välilläsi. Internet-varauksissa saat sähköpostiviestisi vahvistuksen varauksestasi.

  3. Peruutukset

  Mikäli varaus peruutetaan, sinun tulee ottaa yhteyttä Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluihin mahdollisimman pian sähköpostitse tai puhelimitse. Peruutamme varauksesi, kun saamme pyynnön.

  • 2-14 päivää ennen ohjelmaa - 50% varauksesta pidetään peruutuskuluna

  • 0 - 72 tuntia ennen ohjelmaa - 100% varauksesta pidetään peruutuskuluna

  Suosittelemme, että asiakkaamme ottavat matkavakuutuksen, joka kattaisi mahdolliset tapaturmat, koska yhtiöllämme ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutuksia ilman peruutusmaksuja, vaikka lääketieteellinen kelpoisuustodistus tai muu todistusaineisto olisi esitetty. Edellä mainitut peruutusehdot ovat voimassa myös näissä tapauksissa.

  Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluilla on oikeus peruuttaa ohjelma säästä johtuen. Maksut palautetaan.

  4. Maksu

  Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron Suomen verolainsäädännön mukaisesti. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja, jos aiheutuu lisäkustannuksia.

  5. Vastuu

  Retkien aikana Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut noudattaa asianmukaisia ​​terveys- ja turvallisuusmääräyksiä Suomessa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Standardiohjeita, joita suositellaan eri ohjelmapalvelujen harjoittamiseksi, noudatetaan aina, kun palveluja toimitetaan. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut voidaan asettaa vastuuseen vain vahingoista ja aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun tai palvelun työntekijöiden huolimattomuudesta tai jo rikkoutuneista laitteista. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut ei ole vastuussa asiakkaan matkavakuutuksesta perittävistä vahingoista tai vahingoista.

  6. Vastuuvakuutus

  Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluilla on yleinen vastuuvakuutus henkilövahingoista ja vahingoittuneesta omaisuudesta. Vastuuvakuutusehtoja hoitaa LähiTapiola.

  7. Vakuutus

  Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut harjoittaa toimintaa, joka voi sijaita syrjäisillä alueilla ja kaukana asutuista keskuksista, ja mukana on puoliksi villieläimiä. On erittäin suositeltavaa, että sinulla on henkilökohtainen matkavakuutus liittyessämme ohjelmiin.

  8. Turvallisuus

  Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai muuttaa aikataulun mukaista ohjelmaa tarvittaessa. Huonojen sääolosuhteiden, äärimmäisen kylmien tai muiden turvallisuussyistä johtuen Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut on oikeutettu peruuttamaan ohjelman. Mikäli varaus peruutetaan, maksusi palautetaan kokonaan. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden lopettaa ohjelman, jos joku osallistuja pidetään potentiaalisena vaarana itselleen tai muille osallistujille. Ohjelmien osallistuminen huumeiden tai alkoholin vaikutuksesta on ehdottomasti kielletty. Jos osallistujan terveydentila on heikko tai fyysisesti kykenemätön liittymään ohjelmaan, Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut voivat kieltää asiakasta osallistumasta ohjelmaan.

  9. Vastuu

  Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut ei ole vastuussa arvoesineiden vahingoittumisesta tai häviämisestä ohjelmien aikana. Sinun velvollisuutesi on huolehtia omista tavaroistasi. Osallistuessamme ohjelmissasi olet vastuussa tarvikkeistamme, jota tarjoamme ja annamme sinulle. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden veloittaa aiheutuneista vahingoista osallistujilta, jos se tapahtuu tarkoituksenmukaisesti tai onnettomuuden tai laitteen katoamisen aikana.

  10. Muu

  Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut -ohjelman oppaan aikana voi joskus ottaa kuvia luonnosta, ihmisistä ja toiminnoista. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää oikeuden käyttää näitä kuvia markkinointi- ja liiketoimintatarkoituksiin ilman kirjallista tai suullista lupaa. Henkilön, joka haluaa olla ottamatta heistä valokuvia tai jaettu, on otettava yhteyttä meihin sähköpostitse: info@sammuntupa.fi

  11. Sovellettava laki ja toimivalta

  Näitä ehtoja säännellään ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista tällaiseen kysyntään liittyvät riidat, kiistat tai väitteet. Lapin Käräjäoikeus, joka sijaitsee Rovaniemellä, on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

  12. Erottamiskyky

  Jos näiden ehtojen jokin osa, termi tai määräys on osittain tai kokonaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, muiden säännösten pätevyys tai täytäntöönpanokelpoisuus, määrä ja osa näistä ehdoista pysyvät täysin voimassa.