1. Yleiset ehdot

Osallistuessasi Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut -ohjelmaan tai siihen liittyviin tuotteisiin tai palveluihin hyväksyt alla olevat ehdot. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluiden tarjoamat hinnat ja palvelut on kuvattu erikseen kunkin palvelun erikseen. Kaikissa palveluissamme käytetty kieli on Suomia tai Englanti.

2. Varaus ja vahvistus

Kun Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut on vahvistanut varauksesi, sopimus on virallinen Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluiden ja sinun välilläsi. Internet-varauksissa saat sähköpostiviestisi vahvistuksen varauksestasi.

3. Peruutukset

Mikäli varaus peruutetaan, sinun tulee ottaa yhteyttä Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluihin mahdollisimman pian sähköpostitse tai puhelimitse. Peruutamme varauksesi, kun saamme pyynnön.

  • 2-14 päivää ennen ohjelmaa - 50% varauksesta pidetään peruutuskuluna

  • 0 - 72 tuntia ennen ohjelmaa - 100% varauksesta pidetään peruutuskuluna

Suosittelemme, että asiakkaamme ottavat matkavakuutuksen, joka kattaisi mahdolliset tapaturmat, koska yhtiöllämme ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutuksia ilman peruutusmaksuja, vaikka lääketieteellinen kelpoisuustodistus tai muu todistusaineisto olisi esitetty. Edellä mainitut peruutusehdot ovat voimassa myös näissä tapauksissa.

Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluilla on oikeus peruuttaa ohjelma säästä johtuen. Maksut palautetaan.

4. Maksu

Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron Suomen verolainsäädännön mukaisesti. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja, jos aiheutuu lisäkustannuksia.

5. Vastuu

Retkien aikana Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut noudattaa asianmukaisia ​​terveys- ja turvallisuusmääräyksiä Suomessa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Standardiohjeita, joita suositellaan eri ohjelmapalvelujen harjoittamiseksi, noudatetaan aina, kun palveluja toimitetaan. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut voidaan asettaa vastuuseen vain vahingoista ja aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun tai palvelun työntekijöiden huolimattomuudesta tai jo rikkoutuneista laitteista. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut ei ole vastuussa asiakkaan matkavakuutuksesta perittävistä vahingoista tai vahingoista.

6. Vastuuvakuutus

Levin Sammun-tupa ja Porotila Palveluilla on yleinen vastuuvakuutus henkilövahingoista ja vahingoittuneesta omaisuudesta. Vastuuvakuutusehtoja hoitaa LähiTapiola.

7. Vakuutus

Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut harjoittaa toimintaa, joka voi sijaita syrjäisillä alueilla ja kaukana asutuista keskuksista, ja mukana on puoliksi villieläimiä. On erittäin suositeltavaa, että sinulla on henkilökohtainen matkavakuutus liittyessämme ohjelmiin.

8. Turvallisuus

Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai muuttaa aikataulun mukaista ohjelmaa tarvittaessa. Huonojen sääolosuhteiden, äärimmäisen kylmien tai muiden turvallisuussyistä johtuen Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut on oikeutettu peruuttamaan ohjelman. Mikäli varaus peruutetaan, maksusi palautetaan kokonaan. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden lopettaa ohjelman, jos joku osallistuja pidetään potentiaalisena vaarana itselleen tai muille osallistujille. Ohjelmien osallistuminen huumeiden tai alkoholin vaikutuksesta on ehdottomasti kielletty. Jos osallistujan terveydentila on heikko tai fyysisesti kykenemätön liittymään ohjelmaan, Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut voivat kieltää asiakasta osallistumasta ohjelmaan.

9. Vastuu

Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut ei ole vastuussa arvoesineiden vahingoittumisesta tai häviämisestä ohjelmien aikana. Sinun velvollisuutesi on huolehtia omista tavaroistasi. Osallistuessamme ohjelmissasi olet vastuussa tarvikkeistamme, jota tarjoamme ja annamme sinulle. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää itsellään oikeuden veloittaa aiheutuneista vahingoista osallistujilta, jos se tapahtuu tarkoituksenmukaisesti tai onnettomuuden tai laitteen katoamisen aikana.

10. Muu

Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut -ohjelman oppaan aikana voi joskus ottaa kuvia luonnosta, ihmisistä ja toiminnoista. Levin Sammun-tupa ja Porotila Palvelut pidättää oikeuden käyttää näitä kuvia markkinointi- ja liiketoimintatarkoituksiin ilman kirjallista tai suullista lupaa. Henkilön, joka haluaa olla ottamatta heistä valokuvia tai jaettu, on otettava yhteyttä meihin sähköpostitse: info@sammuntupa.fi

11. Sovellettava laki ja toimivalta

Näitä ehtoja säännellään ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista tällaiseen kysyntään liittyvät riidat, kiistat tai väitteet. Lapin Käräjäoikeus, joka sijaitsee Rovaniemellä, on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

12. Erottamiskyky

Jos näiden ehtojen jokin osa, termi tai määräys on osittain tai kokonaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, muiden säännösten pätevyys tai täytäntöönpanokelpoisuus, määrä ja osa näistä ehdoista pysyvät täysin voimassa.